Bazální metabolismus.cz - co to je?

Bazální metabolismus - co to je?

Bazální metabolismus

Bazální metabolismus (běžně se užívá zkratka BMR z anglického Basal Metabolic Rate) je množství energie, potřebné k udržení základních životních funkcí (dýchání, činnost orgánů, zejména srdce, plic, mozku). Jeho výše nebo chcete-li rychlost Vašeho spalování je individuální a kromě již zmíněných životních funkcí (které nemůžete ovlivnit) je z velké části určen také množstvím aktivní tělesné hmoty (ATH). Liacky řečeno, čím více svalů máte, tím rychlejší Vaše spalování bude. Z toho mimo jiné vyplývá, že BMR je různý zejména v závislosti na pohlaví, věku a hmotnosti - všechny tyto veličiny mají dopad na množství ATH (např. ve stáří se množství ATH snižuje atd.).

Proč je dobré znát hodnotu svého bazálního metabolismu?

Ryhlost spalování potřebujeme znát zejména v případě, kdy chceme zhubnout nebo nabrat svalovou hmotu. BMR totiž dělá 70-80% energetického výdeje člověka. O zbývajících 20-30% se zasloužíme sami vlastní tělesnou aktivitou, jako je práce, sport apod. Platí totiž následující pravidlo (zákon zachování energie): a) pokud chci zhubnout, musí být můj energetický výdej (BMR+aktivita) větší než energetický příjem (jídlo, pití) b) pokud chci nabrat svalovou hmotu, musí být můj energetický výdej větší než energetický příjem (velkou roli v tomto případě samozřejmě hraje fyzická aktivita, jakou je např. silový trénink atd.)

Výpočet bazálního metabolismu - jak na to?

Zjištění BMR je poměrně snadné, i když se to po přečtení předchozích odstavců nemusí zdát. Existuje dokonce několik způsobů. Prvním z nich je možnost nechat si udělat diagnostiku na přístroji InBody (pokud jste z Liberce, rád Vám pomohu) nebo podobném přístroji k tomu určeném. Další metodou je výpočet. Nevýhoda proti analýze lidského je v menší přesnosti, výhodou zase je, že výpočet pomocí kalkulačky bazálního metabolismu můžete provést v klidu v teple domova.

Kterou kalkulačku bazálního metabolismu zvolit?

Na internetu je celá řada kalkulaček, která Vám může pomoci. Pro výpočet existuje několik rovnic, ale zdaleka ne všechny jsou stejně přesné.

  1. Harris-Benedictova rovnice - nejstarší (1919) z dnes běžně používaných rovnic, která má ale díky změně životního stylu méně přesná
  2. Rovnice Mifflin - St Jeor - tato poměrně nová rovnice (2005) navržená Dr. Mifflinem a St Jeorem je z teoretických rovnic asi nejpřesnější.
  3. Rovnice Katch-McArdle - asi nejpřesnější ze všech rovnic. Podmínkou pro její použití je ovšem znalost množství Vašeho tělesného tuku (např. díky InBody).

Na naší stránce si můžete nechat spočítat BMR všemi výše uvedenými rovnicemi a jednotlivé výsledky porovnat. Navíc si můžete vypočítat celkový energetický výdej i pro stupeň Vaší aktivity (od nepatrné po značně velkou).